Politica de confidențialitate


1.1 CARUCIORUL.RO – este denumirea comercială a S.C. LIFE CLASS S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Popeşti Leordeni, Str. POPEŞTI ROMÂNI   66 C , având număr de ordine în Registrul Comerțului J23/2077/2013, cod unic de înregistrare fiscală 31989078.  Conform legislației in vigoare suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Pentru a beneficia de orice informații cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul CARUCIORUL.RO cu protecția datelor la adresa de e-mail dpo@caruciorul.ro sau prin posta/curier la adresa LIFE CLASS S.R.L., București, str. Piața Romană Nr. 1, sector 1.

1.2 Scopul colectării datelor este:

 • informarea Clienților/Cumpărătorilor privind validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comanda, la Bunurile achiziționate,
 • pentru apărarea unor interese legitime ale caruciorul.ro ce includ
  • măsuri de detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
  • măsuri de protecție a site-ului web

1.2.1 CARUCIORUL.RO se asigură că toate măsurile luate garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

1.3 După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare :

 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • altor societăți cu care colaborăm pentru asigurarea serviciilor legate de garanția produsului

2 În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

3 Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: LIFE CLASS S.R.L., București, str. Piața Romană Nr. 1, sector 1 , București puteți solicita în mod gratuit să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate.

3.1 Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: LIFE CLASS S.R.L., București, str. Piața Romană Nr. 1, sector 1, București, vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

 • a) rectificarea, actualizarea în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • b) ștergerea datelor cu caracter personal dar numai în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, v-ați retras consimțământul sau dați curs unui drept legal de a vă opune ori au fost prelucrate ilegal.

3.2 Nu avem obligația de a șterge datele dumneavoastră în cazul în care prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale sau pentru acțiuni legate de constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

4 Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

5.   CARUCIORUL.RO se angajează să asigure securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

6. Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – https://www.dataprotection.ro