Termeni și condiții


1. DEFINIȚII ȘI TERMENI 

CARUCIORUL.RO – este denumirea comercială a S.C. LIFE CLASS S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Popeşti Leordeni, Str. POPEŞTI ROMÂNI   66 C , având număr de ordine în Registrul Comerțului J23/2077/2013, cod unic de înregistrare fiscală 31989078. 

Vânzător – CARUCIORUL.RO sau orice partener CARUCIORUL.RO. 

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică cu vârsta peste 16 ani, persoană juridică sau orice entitate juridică care efectuează o Comandă. 

Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către CARUCIORUL.RO (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent intre CARUCIORUL.RO și acesta.

Coșul meu – secțiune care permite Cumpărătorului să adauge Bunuri pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior; în cazul în care Bunurile nu sunt achiziționate la momentul adăugării prin efectuarea Comenzii, Cumpărătorul va beneficia de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Bunurilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.

Site – magazinul online găzduit la adresa web caruciorul.ro.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achizitiona Bunuri de pe Site. 

Bunuri – orice produs listat pe Site, inclusiv produsele menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat. 

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător. 

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului si a Cumpărătorului. 

Conținut – reprezintă: 

 •  orice informație de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; 
 • conținutul oricărui e-mail trimis de către Vânzător Cumpărătorilor prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; 
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al Vânzătorului către Cumpărător, conform informațiilor de contactare, specificate de către acesta; 
 • informații legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă; 

Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui Bun evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă Bunul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător. 

Rating – modalitatea de exprimare a gradului de satisfacție a unui Client/Cumpărător față de un produs printr-un rating exprimat sub formă de stele, fiecare Bun putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Client/Cumpărător asupra unui bun. 

Întrebare – formula de adresare către alți Clienți/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre Bunurile din pagina respectivă. 

Răspuns – informație scrisă care este transmisă Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare în pagina unui anumit Bun de pe Site. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de un Client/Cumpărător unui alt Client/Cumpărător în cadrul unei discuții. 

Document – prezentele Termeni și Condiții. 

Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri adaugate în secțiunea “Coșul meu” precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie. 

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun de către CARUCIORUL.RO, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare. 

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE 

2.1 Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale. 

2.2 Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic. 

2.3 Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată. 

2.4 Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii. 

2.5 Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător. 

3. POLITICA DE VANZARE ONLINE 

3.1 Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Cumpărător. Pentru motive justificate CARUCIORUL.RO își rezervă dreptul de a restricționa accesul Cumpărătorului în vederea efectuarii unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel CARUCIORUL.RO. În oricare dintre aceste cazuri, Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al CARUCIORUL.RO, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus-menționate. 

3.2 Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta. 

3.3 CARUCIORUL.RO poate publica pe Site informatii despre Bunuri și/sau promoții practicate de către acesta sau de catre oricare alt tert cu care CARUCIORUL.RO are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil. 

3.4 Toate tarifele aferente Bunurilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A. 

3.5 În condițiile prevăzute de lege, prețul Bunurilor electronice afisat pe Site, include Taxa de timbru verde. În cazul în care Cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exactă adăugată la prețul Bunului, acesta va contacta Departamentul de Relații cu Clienții CARUCIORUL.RO. 

3.6 În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzand dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai Cumpărătorul. 

3.7 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. 

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA 

4.1 Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale. 

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ 

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a CARUCIORUL.RO, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare). 

5.2 Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de CARUCIORUL.RO, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al CARUCIORUL.RO asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al CARUCIORUL.RO. 

5.3 Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între CARUCIORUL.RO și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea CARUCIORUL.RO cu referire la acel Conținut. 

5.4 Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului. 

5.5 În cazul în care CARUCIORUL.RO conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea CARUCIORUL.RO pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare. 

5.6 Nici un Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea CARUCIORUL.RO și/sau al angajatului/prepusului CARUCIORUL.RO care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut. 

5.7 Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care-l însoțește, în cazul în care acesta există. 

6. COMANDA 

6.1 Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adaugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului. 

6.2 Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. 

6.3 Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului. 

6.4 Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri: 

 1. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online; 
 2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de CARUCIORUL.RO, în cazul plății online; 
 3. datele furnizate de către Client/Cumpărător pe Site sunt incomplete și/sau incorecte; 

6.5 Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv sa returneze un Bun în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun expiră în termen de 14 zile de la: 

 • ziua în care Cumpărătorul sau alt terț indicat de acesta intră în posesia fizica a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat 
 • ziua în care Cumpărătorul sau alt terț indicat de acesta intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese 

6.6 În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, 

 • acesta va putea completa online formularul de retur ce se regasește pe site. 
 • acesta va putea transmite opțiunea sa de retragere fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa LIFE CLASS S.R.L., București, str. Piața Romană Nr. 1, sector 1, fie prin e-mail la adresa contact@caruciorul.ro

6.7 În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 zile de la data informarii Vânzătorului de catre Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. 

Suma va fi returnată după cum urmează: 

 • pentru Comenzile achitate cu card online -> prin restituire în contul din care a fost efectuată plata; 
 • pentru Comenzile achitate cu OP/ramburs/Card bancar -> prin virament bancar; 

6.8 Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute.

6.9 Prețul plătit va fi restituit doar în cazul în care produsele returnate se afla în ambalajul original, în stare perfectă și acestea nu au fost folosite. Clientul este responsabil pentru diminuarea valorii produselor returnate, diminuare rezultată din manipularea acestora și deteriorarea ambalajelor originale.

6.10 În cazul în care un Bun comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului, în termen de maxim 7 zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului. 

6.11 Disponibilitatea unui Bun va fi afișată în Site după cum urmează: 

 • “în stoc” – avem mai mult de 3 bucăți in stocul CARUCIORUL.RO 
 • “stoc epuizat” – Bunul nu mai este disponibil în stocul CARUCIORUL.RO
 • “precomanda” – Bunul nu este disponibil în stocul CARUCIORUL.RO dar, dacă înregistrezi o comanda pentru un Bun care are în dreptul lui “precomanda”, unul dintre consultanții noștri de vânzări va verifica termenul de aprovizionare al furnizorului și te va contacta ca să-ți comunice disponibilitatea Bunului. 

7. BUNURI PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE 

7.1 Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele: 

 1. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat ca a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător; 
 2. furnizarea de Bunuri al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 3. produsele confecționate după specificațiile prezentate de consumator și/sau personalizate în mod clar nu pot fi returnate (OUG 34/2014 art.16. lit.c) ).

8. CONFIDENȚIALITATE 

8.1 CARUCIORUL.RO va păstra confidențialitatea informatiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document. 

8.2 Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului. 

9. COMUNICĂRI COMERCIALE 

9.1 Cumpărătorul/Clientul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, după cum urmează: 

 1. prin modificarea setărilor din Cont; 
 2. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicarile Comerciale primite de la Vânzător; 
 3. prin contactarea Vânzătorului. 

9.2 Prin adăugarea de Bunuri în secțiunea : 

 • “Coșul meu”, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului Comunicări Comerciale cu privire: 
 1. la modificarea prețului Bunurilor adăugate în secțiunea “Coșul meu” 
 2. la recomandări de Bunuri similare cu cele adăugate în secțiunea “Coșul meu” 
 3. la existența Bunurilor în secțiunea “Coșul meu” 
 4. la disponibilitatea stocurilor Bunurilor adăugate în secțiunea “Coșul meu”. 
 • “Favorite”, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului Comunicări Comerciale cu privire: 
  1. la modificarea prețului Bunurilor adăugate în secțiunea “Favorite”, 
  2. la recomandări de Bunuri similare cu cele adăugate în secțiunea “Favorite”, 
  3. la disponibilitatea stocurilor Bunurilor adăugate în secțiunea “Favorite”. 

9.3 În urma achiziționării unui Bun, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului Comunicari Comerciale cu privire la: 

 • sugestii de Bunuri recomandate a fi utilizate împreună cu Bunul achiziționat. 

9.4 Clientul se poate dezabona, în orice moment, de la Comunicările Comerciale menționate la punctul 9.3 de mai sus prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la CARUCIORUL.RO sau prin contactarea CARUCIORUL.RO în acest sens. 

10. FACTURARE – PLATĂ 

10.1 Prețurile Bunurilor afișate în cadrul site-ului www.caruciorul.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare. 

10.2 Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare. 

10.3 Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în comandă. 

11. LIVRAREA BUNURILOR 

11.1 Condițiile de livrare a Bunurilor vândute de către CARUCIORUL.RO le regăsești în secțiunea Livrare comenzi. 

11.2 Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare. 

11.3 Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor numai pe teritoriul României. 

12. GARANȚII 

12.1 Toate Bunurile comercializate de către CARUCIORUL.RO, cu excepția Bunurilor resigilate, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi (exceptie Bunurile resigilate), în ambalajele originale și provin din surse autorizate. 

12.2 În cazul Bunurilor vândute și livrate de CARUCIORUL.RO, certificatele de garanție sunt emise de către S.C. ALTIMEX PRO INTERNATIONAL  S.R.L. și/sau S.C. LIFE CLASS S.R.L.

12.3 Pentru Bunurile din Comanda care beneficiază de garanție în baza certificatelor de garanție emise de către S.C. ALTIMEX PRO INTERNATIONAL  S.R.L. și/sau S.C. LIFE CLASS S.R.L., CARUCIORUL.RO va transmite Cumpărătorului aceste certificate de garanție fie în ambalajul produsului sau în format electronic, prin adaugarea certificatului de garanție aferent Bunului în Contul Cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său. 

12.4 Pentru o corectă comunicare a certificatului de garanție aferent Bunului din Comanda, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și să acceseze informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont. 

12.5 În cazul certificatelor de garanție emise de producători, Bunul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției. Lipsa certificatului de garanție al Bunului trebuie semnalată în maxim 48 de ore de la recepția Bunului pe adresa office@caruciorul.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare. 

12.6 În cazul Bunurilor resigilate, certificatul de garanție este emis de către CARUCIORUL.RO, iar garanția poate să acopere o perioadă diferită față de perioada de garanție a aceluiași Bun nou, sigilat. Perioada de garanție este specificată în certificatul de garanție pentru fiecare Bun resigilat în parte. Condițiile de utilizare, manipulare și transportare a unui Bun resigilat sunt aceleași cu cele de la produsele sigilate și beneficiază de aceleași servicii dacă nu este stipulat altfel în pagina produsului. 

13. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR 

13.1 Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). 

14. RASPUNDERE 

14.1 Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea acestora. 

14.3 Prin utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul/Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii. 

14.4 Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenii și Condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabil Clienților / Cumpărătorilor de la momentul afișării în Site. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestui Document. 

15. SCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI 

15.1 Scrierea de Review-uri, Comentarii, Întrebări și Răspunsuri se poate face, de către Clienți/Cumpărători, în secțiunea “Review-uri”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire ale unui produs. 

15.2 În momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns pe Site, Clienții/Cumpărătorii acorda Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut. 

15.3 Fiecare Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli: 

 • sa facă referire doar la caracteristici și/sau modul de utilizare ale unui anumit produs, evitând informatii legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii; 
 • sa folosească doar limba română.; 
 • să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Client/Cumpărător; 
 • să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neinselatoare si în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marca comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate; 
 • să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs de pe Site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse; 
 • să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio masura, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvaluirea acestor date personale; 
 • să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul; 
 • să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau să înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări/Răspunsuri care să conțină materiale de natură publicitară; 
 • să nu utilizeze Review-ul/Comentariul/Întrebarea/Răspunsul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului inscrise pe Site. 

15.4 Pe lângă o evaluarea realistă critică, în momentul înscrierii unui Review, Clientul/Cumpărătorul va adauga și un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. 

15.5 Când un Review/Comentariu/Întrebare sau Răspuns este semnalat de către un Client/Cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă Termeni și Condiții Site. Textele introduse sunt eliminate din Site numai după examinarea acestora de către Vânzător. Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție formularul de sesizări din cadrul Site-ului. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

16. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

16.1 Te rog să parcurgi Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document. 

17. FOLOSIREA COOKIE-URILOR 

17.1 Vezi Politica de utilizare Cookie-uri, care face parte din prezentul Document. 

18. FORȚA MAJORĂ

18.1 Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. 

18.2 Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese. 

19. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA 

19.1. Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.